Disclaimer

Dit document is (mede) van toepassing op de website www.vroegsignalerentwenterand.nl (hierna: “de website”). Door de website te bezoeken of de informatie op of via de website te gebruiken, verklaar je je akkoord met de toepasselijkheid van dit document. In geval van tegenstrijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden van VroegSignaleren Twenterand en dit document, prevaleren de Algemene Voorwaarden.

Website
Vroeg Signaleren Twenterand, project van stichting Boot, stichting Manna en stichting Waypoint Twenterand, hierna te noemen VST, heeft de informatie op deze website met zorg samengesteld. VST spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van VST.

Verwijzingen naar andere websites of diensten zijn ter informatie opgenomen. VST kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van deze websites.
Het gebruik van dergelijke verwijzingen is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door VST niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.
Wanneer je een link ziet die vraagtekens bij je oproept, laat het ons dan alsjeblieft weten.

VST verleent u hierbij toegang tot www.vroegsignalerentwenterand.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
VST behoudt zich daarbij het recht voor op elke moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

E-mail
Dit bericht inclusief bijlagen is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Het mag niet worden gebruikt of openbaar worden gemaakt, tenzij voor het doel waarvoor het is verzonden. Als u dit bericht ontvangt en u bent niet de geadresseerde, dan wordt u vriendelijk verzocht dit e-mailbericht aan de afzender terug te sturen en vervolgens dit bericht te wissen.

Beperkte aansprakelijkheid
In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten
Alle informatie op de website valt onder het copyright/auteursrecht van VST. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij VST.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is toegestaan mits bronvermelding wordt gebruikt.
De afnemer van de informatie is en blijft verantwoordelijk voor de keuze, het gebruik en de verspreiding ervan en wordt geacht de wettelijke richtlijnen en de voorwaarden van VST (in dit document en in de Algemene Voorwaarden) te kennen en toe te passen. VST kan je verzoeken bepaalde overgenomen informatie te verwijderen. In dat geval ben je verplicht dit te doen.

Externe link naar VST
Je kunt zonder toestemming een link naar de website vermelden op je eigen website of webpagina. Wanneer wij verzoeken de link naar de website te verwijderen, ben je verplicht daartoe over te gaan.

Privacy
We vinden de privacy van onze klanten en bezoekers van de website belangrijk en gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens. Door persoonsgegevens in te voeren op de website of op te geven aan onze organisatie, ga je ermee akkoord dat we deze gegevens gebruiken voor het doel waarmee je ze aan ons verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Je gegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de huidige gebruikelijke technieken. VST stelt zich niet aansprakelijk voor een onverhoopte, doelbewuste
inbraak op dit systeem waardoor gegevens worden bemachtigd. Persoonsgegevens worden in geen geval door ons aan derden verstrekt. Dit kan slechts voorkomen wanneer de wet ons hiertoe dwingt of wanneer je daartoe zelf opdracht en/of toestemming voor verleent.

Cookies en webanalyse
We maken gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc. Google verzamelt gegevens over het gebruik van de website (inclusief IP-adres van bezoekers) om bij te houden hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over het gebruik van de website op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot internetgebruik. Google maakt hiervoor gebruik van cookies (tekstbestandjes die op de computer van de bezoeker worden geplaatst). Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden deze informatie namens Google verwerken. Google zal IP-adressen niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. In het privacybeleid van Google wordt uitgebreider beschreven hoe Google omgaat met persoonlijke gegevens wanneer er gebruik wordt gemaakt van diensten zoals Google Analytics. Door gebruik te maken van de website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en doeleinden zoals hier beschreven.

Foto’s en portretten op de website
Als een fotograaf iemand op de foto zet, komt het portretrecht toe aan de afgebeelde persoon en de auteursrechten aan de fotograaf (Auteurswet). De foto’s en portretten die op de website staan vallen onder de regels voor portret- en auteursrecht. Ze zijn door ons gepubliceerd met voorafgaande toestemming van de maker en/of de geportretteerde(n). Ze mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VST en/of de geportretteerde(n) niet worden gedownload, gekopieerd, vermenigvuldigd of gepubliceerd.

Foto’s en filmmateriaal van activiteiten van VST
VST organiseert verschillende soorten activiteiten waarvoor deelnemers zich moeten aanmelden. Dit zijn besloten bijeenkomsten;. Deze bijeenkomsten zijn derhalve niet publiekelijk toegankelijk. In overleg met de deelnemers aan deze bijeenkomsten kan VST van een dergelijke activiteit foto’s of filmmateriaal (laten) maken. Elke andere vorm van (opzettelijk) fotograferen of filmen voorafgaande, tijdens of na afloop van deze bijeenkomsten is verboden, tenzij daarvoor vooraf schriftelijke toestemming is gegeven door VST. Indien VST activiteiten/bijeenkomsten organiseert in opdracht van derden, dan vallen deze activiteiten/bijeenkomsten onder de verantwoordelijkheid van deze derden (school, kerk of organisatie) en hun privacybeleid.

Geluidsopnamen
Van VST activiteiten mogen alleen geluidsopnamen worden gemaakt na verkrijging van voorafgaande schriftelijke toestemming van VST, waarbij helder is met welk doel de geluidsopname wordt gemaakt en op welke manier deze zal worden gebruikt.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen